Check-in date cannot be in the past!
Check-out date has to be after check-in date!
{{ numGuests }} gäst gäster

Du har fått ett vykort från David!

Meddelande

Meddelande med lång text och nu fungerande facebook-koppling ( en enda app ).

Till:

Jakob Dahlbäck

Från:

David

Boendepaket på Pite Havsbad

Med våra paket får du en hel upplevelse förpackad och klar. Det är bara att boka och se till så du anländer rätt datum. Läs mer här!

Skicka ett vykort du med!

Skicka dina semestervykort digitalt! Läs mer!