Check-in date cannot be in the past!
Check-out date has to be after check-in date!
{{ numGuests }} gäst gäster

Vad händer

I och med nyetableringen av ett nytt utbildnings- och boendecentrum ute på Pite Havsbad har det kommit in en rad frågor från allmänheten.

För att undvika missförstånd och klargöra vad det kommer innebära har vi nu sammanställt de vanligaste frågorna och svaren. Bifogat finns också pressmeddelandet som skickades ut.

Frågor & svar

Pressmeddelande

Evenemangskalender

Mar 23

After Work på SPA

After Work på SPA

Fira in helgen med en härlig afterwork på SPA-fyren!

Läs mer
Apr 21

Schlagerkväll med Linda Bengtzing

Schlagerkväll med Linda Bengtzing

Läs mer
Jul 18

Rolandz

Rolandz

Läs mer
Jul 25

Jill Johnson

Jill Johnson kommer till Pite Havsbad!

Läs mer