Check-in date cannot be in the past!
Check-out date has to be after check-in date!
{{ numGuests }} gäst gäster

Viktig Information

Om ni planerat ett besök till Pite Havsbad eller är boendegäster, läs detta

2019-08-16 :

På grund av en avgrävd vattenledning så är anläggningen helt utan vatten. Skadan orsakades av annan part.
Detta innebär att även Äventyrsbadet är tillfälligt stängt!
Skadan beräknas vara åtgärdat inom kort. (Under dagen)

Uppdatering 2019-08-16 : ÅTGÄRDAT

 

Händer på Pite Havsbad