Check-in date cannot be in the past!
Check-out date has to be after check-in date!
{{ numGuests }} gäst gäster

Policy – Sociala medier

Vi vill uppmana dig som följare att hålla en god ton och respektera varandra på våra sociala medier.

Pite Havsbad övervakar kommentarer och synpunkter som publiceras. Vi förbehåller oss även rätten att ensidigt avgöra om en kommentar ska tas bort.

Kommentarer som innehåller följande kommer att raderas:

  • Publicering av upphovsrättsskyddat material.
  • Kränkningar som berör etnisk grupp, sexuell läggning, kön, politisk tillhörighet, yrke eller religion.
  • Svordomar och obscena ord.
  • Personliga angrepp och ärekränkande inlägg.
  • Pornografiska, rasistiska eller sexistiska yttranden.
  • Uppmaningar till brott eller på annat sätt bryta mot svensk lag.
  • Hot, trakasserier, skvaller eller lögner.

Händer på Pite Havsbad