Check-in date cannot be in the past!
Check-out date has to be after check-in date!
{{ numGuests }} gäst gäster

God vattenkvalité vid Pite Havsbad 2018

Bada på Nordens Riviera i sommar! Badvattnet vid Pite Havsbad är av godkänd kvalité, enligt Havs- och vattenmyndigheten.

Piteå kommun gör regelbundna kontroller hela sommaren och meddelar om vattenstatusen ändras.

Vattentemperatur havsbadet, 19 juli 2018 – 26 grader.

Händer på Pite Havsbad